หน้าแรก ผลงานที่ผ่านมา สินค้าของเรา ร่วมงานกับเรา Partners ติดต่อเรา

PROMENADA ตลาดเสรีมาร์เก็ต HAHA 55 MARKET
Promenada Shopping Center

เจ้าของโครงการ : บมจ.อีซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียล เอสเตท

ผุู้รับเหมาหลัก : บริษัท ดีซีเอ็ม โซลูชั่น จำกัด

สถานที่ : อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่


ประเภทงาน : อลูมิเนียม กระจก ประตู หน้าต่าง Cuttainwall System ผนัง Aluminium Composite ผนังเกล็ดอลูมิเนียม

ตลาดเสรีมาร์เก็ต

เจ้าของโครงการ : บริษัท เดอะไนน์เซ็นเตอร์ จำกัด

ผุู้รับเหมาหลัก : บมจ. ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม

สถานที่ : ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร

ประเภทงาน : อลูมิเนียม กระจก ประตู หน้าต่าง Cuttainwall System ผนัง Aluminium Composite ผนังเกล็ดอลูมิเนียม
HAHA 55 MARKET

เจ้าของโครงการ : บริษัท เดอะไนน์เซ็นเตอร์ จำกัด

ผุู้รับเหมาหลัก : บมจ. ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม

สถานที่ : ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร

ประเภทงาน : อลูมิเนียม กระจก ประตู หน้าต่าง Cuttainwall System ผนัง Aluminium Composite ผนังเกล็ดอลูมิเนียม

ลักษณะงานของเรา

NEWSANGTONG SERVICE TOGETHER WE CAN


มากด้วยประสบการณ์ มากด้วยบุคลากร
คุณภาพ มากด้วยความสามารถ สิ่งเหล่านี้
เป็นสิ่งสำคัญการสร้างผลงานตามความต้องการของท่าน
ไม่ว่าจะเป็นงานลักษณะไหนเราพร้อมเพื่องานที่มีประสิทธิภาพ
และความพึงพอใจของท่าน

> Curtainwall System

> Spider System

> Aluminium Composite

> Door & Windows
> ราวกันตก

> Canopy


> Sky Line

Latest photoshoots
Social Network Contact us
บริษัท นิวแสงทองเซอร์วิส จำกัด
525/11-13 หมู่ 3 ซอยสุขสวัสดิ์ 16 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงจอมทอง
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
Tel : (66) 2877-0686  (Auto 4 Lines) Fax : (66) 2877-1268
E-mail : newsangtong@gmail.com
 
  
view