หน้าแรก ผลงานที่ผ่านมา สินค้าของเรา ร่วมงานกับเรา Partners ติดต่อเรา

โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลจุฬาฯ
โรงพยาบาลกรุงเทพ

เจ้าของโครงการ : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

ผุู้รับเหมาหลัก : บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ : ศูนย์วิจัย ซอย 7 กรุงเทพมหานคร

ประเภทงาน : อลูมิเนียม กระจก ประตูหมุน ผนัง Spider System

อาคารรักษาพยาบาลผู้ป่วยในพิเศษ

เจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ผุู้รับเหมาหลัก : บริริษัท เอ็นแอล ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ : ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร

ประเภทงาน : อลูมิเนียม กระจก ประตูปิดแน่น หลังคากระจก

ลักษณะงานของเรา

NEWSANGTONG SERVICE TOGETHER WE CAN


มากด้วยประสบการณ์ มากด้วยบุคลากร
คุณภาพ มากด้วยความสามารถ สิ่งเหล่านี้
เป็นสิ่งสำคัญการสร้างผลงานตามความต้องการของท่าน
ไม่ว่าจะเป็นงานลักษณะไหนเราพร้อมเพื่องานที่มีประสิทธิภาพ
และความพึงพอใจของท่าน

> Curtainwall System

> Spider System

> Aluminium Composite

> Door & Windows
> ราวกันตก

> Canopy

> Sky Line

Latest photoshoots
Social Network Contact us
บริษัท นิวแสงทองเซอร์วิส จำกัด
525/11-13 หมู่ 3 ซอยสุขสวัสดิ์ 16 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงจอมทอง
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
Tel : (66) 2877-0686  (Auto 4 Lines) Fax : (66) 2877-1268
E-mail : newsangtong@gmail.com
 
  
view