หน้าแรก ผลงานที่ผ่านมา สินค้าของเรา ร่วมงานกับเรา Partners ติดต่อเรา

หน่วยบัญชาการทหาร บจก.บีเควาย เอเชียอิงค์ Thai Beverage Can
อาคารสโมสร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

เจ้าของโครงการ : หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ผุู้รับเหมาหลัก : บริษัท ไอยเรศ จำกัด

สถานที่ : ในพื้นทีสื่อสารทหาร (ทุ่งสีกัน) กรุงเทพมหานคร

ประเภทงาน : อลูมิเนียม กระจก Curtainwall System ผนัง Aluminium Composite

อาคารสำนักงาน บจก.บีเควาย


ผุู้รับเหมาหลัก : บริษัท สยามบิวเดอร์ จำกัด

สถานที่ : ถนนพระราม 2 กรุงเทพมหานคร

ประเภทงาน : อลูมิเนียม กระจก ประตู หน้าต่าง Curtainwall System ผนัง Aluminium Composite
อาคารสำนักงาน บจก.เอเชียอิงค์


ผุู้รับเหมาหลัก : บริษัท สยามบิวเดอร์ จำกัด

สถานที่ : จ.นครปฐม

ประเภทงาน : อลูมิเนียม กระจก ประตู หน้าต่าง Curtainwall System ผนัง Aluminium Composite
Thai Beverage Can Ltd


ผุู้รับเหมาหลัก : บมจ.ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม

สถานที่ : นิคมอุตสาหกรรม หนองแค จ.สระบุรี

ประเภทงาน : อลูมิเนียม กระจก ประตู หน้าต่าง Curtainwall System ผนัง Aluminium Composite

ลักษณะงานของเรา

NEWSANGTONG SERVICE TOGETHER WE CAN


มากด้วยประสบการณ์ มากด้วยบุคลากร
คุณภาพ มากด้วยความสามารถ สิ่งเหล่านี้
เป็นสิ่งสำคัญการสร้างผลงานตามความต้องการของท่าน
ไม่ว่าจะเป็นงานลักษณะไหนเราพร้อมเพื่องานที่มีประสิทธิภาพ
และความพึงพอใจของท่าน

> Curtainwall System

> Spider System

> Aluminium Composite

> Door & Windows
> ราวกันตก

> Canopy


> Sky Line

Latest photoshoots
Social Network Contact us
บริษัท นิวแสงทองเซอร์วิส จำกัด
525/11-13 หมู่ 3 ซอยสุขสวัสดิ์ 16 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงจอมทอง
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
Tel : (66) 2877-0686  (Auto 4 Lines) Fax : (66) 2877-1268
E-mail : newsangtong@gmail.com
 
  
view